Ochrana osobných údajov

Chránime údaje aj certifikát máme, ale pracujeme na dokumente...

Je to BETA 1.0 verzia